Affärsjuridisk rådgivning
och processföring

 

Företag och företagare behöver ofta affärsjuridisk rådgivning, exempelvis i samband med förhandlingar eller inför avtalsskrivningar. Vid en tvist bör man alltid rådgöra med ett kvalificerat juridiskt ombud.

Nedan anges några vanligt förekommande situationer där man har behov av rådgivning eller ombud.

Affärsjuridisk rådgivning
och processföring

Företag och företagare behöver ofta affärsjuridisk rådgivning, exempelvis i samband med förhandlingar eller inför avtalsskrivningar. Vid en tvist bör man alltid rådgöra med ett kvalificerat juridiskt ombud.

Nedan anges några vanligt förekommande situationer där man har behov av rådgivning eller ombud.

Tjänster åt advokater


– Hur ifrågasätter man adekvat ett resultat av en "it-forensisk undersökning", en "brukaranalys" eller ett "masttömningsprotokoll"?
– Vilka felkällor kan aktualiseras i samband med åberopad kommunikation från krypterade kommunikationstjänster, som Encrochat, ΛNØM eller SKY ECC?
– Vilken information kan man själv inhämta och med vilket rättsligt stöd?
– Vilket utrymme finns för att föra in teknisk sakkunskap i en rättegång utan monetära resurser?
– Vilken praxis kan användas för att påverka domstolens bevisvärdering av it-bevis?


Proelia Juridik erbjuder advokatkurser, specialistrådgivning och rättsutlåtanden i specifika mål åt försvarare och ombud. Läs mer nedan.

Tjänster åt advokater

 

– Hur ifrågasätter man adekvat ett resultat av en "it-forensisk undersökning", en "brukaranalys" eller ett "masttömningsprotokoll"?

– Vilka felkällor kan aktualiseras i samband med åberopad kommunikation från krypterade kommunikationstjänster, som Encrochat, ΛNØM eller SKY ECC?

– Vilken information kan man själv inhämta och med vilket rättsligt stöd?

– Vilket utrymme finns för att föra in teknisk sakkunskap i en rättegång utan monetära resurser?

– Vilken praxis kan användas för att påverka domstolens bevisvärdering av it-bevis? 

Proelia Juridik erbjuder advokatkurser, specialistrådgivning och rättsutlåtanden i specifika mål åt försvarare och ombud.

Utbildningsuppdrag

 

Jur. dr Jonas Ekfeldt är flitigt anlitad som föreläsare och seminarieledare av universitet, myndigheter och advokatbyråer.

Se nedan exempel på några av Proelia Juridiks utbildnings- och föreläsaruppdrag.

Utbildningsuppdrag

 

Jur. dr Jonas Ekfeldt är flitigt anlitad som föreläsare och seminarieledare av universitet, myndigheter och advokatbyråer. Se nedan exempel på några av
Proelia Juridiks utbildnings- och föreläsaruppdrag.

PROELIA JURIDIK
Tel. 08 - 400 261 40   |   E-post: [email protected]
PROELIA JURIDIK
Tel. 08 - 400 261 40   |   E-post: [email protected]